• ../upload_files/qb_photo_/11/1_20120703160725_dzn5w.jpg
 • ../upload_files/qb_photo_/11/1_20120703160726_nizzx.jpg
 • ../upload_files/qb_photo_/11/1_20120703160735_o3mrv.jpg
 • ../upload_files/qb_photo_/11/1_20120703160737_kolyv.jpg
 • ../upload_files/qb_photo_/11/1_20120703160738_y83pm.jpg
 • ../upload_files/qb_photo_/11/1_20120703160709_o9q4i.jpg
 • ../upload_files/qb_photo_/11/1_20120703160711_quo4u.jpg
 • ../upload_files/qb_photo_/11/1_20120703160725_dzn5w.jpg
 • ../upload_files/qb_photo_/11/1_20120703160726_nizzx.jpg
 • ../upload_files/qb_photo_/11/1_20120703160735_o3mrv.jpg
 • ../upload_files/qb_photo_/11/1_20120703160737_kolyv.jpg
 • ../upload_files/qb_photo_/11/1_20120703160738_y83pm.jpg
 • ../upload_files/qb_photo_/11/1_20120703160709_o9q4i.jpg
 • ../upload_files/qb_photo_/11/1_20120703160711_quo4u.jpg

红花尔基国家森林公园

37361人感兴趣0条评论已被0人推荐景点编号:1715

门票价格:60元起(成人)60起(儿童)55起(团购)

特色介绍:位于呼伦贝尔市鄂温克旗境内,是全国唯一、亚洲最大的沙地樟子松原始森林,森林公园内有四大功能区:森林旅游度假村、森林野营览胜区、科普游览区、森林狩猎区,红花尔基森林公园是游客认识自然、享受自然、保护自然的最佳去处

优惠:10人以上购票可优惠5元/人

在线客服一号

在线客服二号

在线客服三号

联系电话:

400-0470-118