• ../upload_files/qb_photo_/11/1_20120703140722_wcanr.jpg
 • ../upload_files/qb_photo_/11/1_20120703140731_tipvd.jpg
 • ../upload_files/qb_photo_/11/1_20120703140748_qpmcw.jpg
 • ../upload_files/qb_photo_/11/1_20120703140748_mu4fg.jpg
 • ../upload_files/qb_photo_/11/1_20120703140749_m6uxn.jpg
 • ../upload_files/qb_photo_/11/1_20120703140751_q9eef.jpg
 • ../upload_files/qb_photo_/11/1_20120703150715_jts3g.jpg
 • ../upload_files/qb_photo_/11/1_20120703140722_wcanr.jpg
 • ../upload_files/qb_photo_/11/1_20120703140731_tipvd.jpg
 • ../upload_files/qb_photo_/11/1_20120703140748_qpmcw.jpg
 • ../upload_files/qb_photo_/11/1_20120703140748_mu4fg.jpg
 • ../upload_files/qb_photo_/11/1_20120703140749_m6uxn.jpg
 • ../upload_files/qb_photo_/11/1_20120703140751_q9eef.jpg
 • ../upload_files/qb_photo_/11/1_20120703150715_jts3g.jpg

莫尔道嘎国家原始森林

40452人感兴趣0条评论已被0人推荐景点编号:1714

门票价格:160元起(成人)150起(儿童)140起(团购)

特色介绍:“莫尔道嘎”意为上马出征,是目前国内面积最大的森林公园,在公园内保存着我国最后一片寒温带明亮针叶原始森林景观,以“幽、静、秀、新”而著称,享有“南有西双版纳、北有莫尔道嘎”的誉。

优惠:10人以上购票可优惠10元/人

在线客服一号

在线客服二号

在线客服三号

联系电话:

400-0470-118